Bafa Gölü Aydın ili sınırları içinde bulunan Ege bölgesi’nin en büyük gölüdür. Göl adını doğu kıyısında yer alan Bafa Köyü’nden almaktadır. Diğer bir adı ise Çamiçi Gölüdür. Üç tarafı dağlarla çevrili olan ve çevresinde bol miktarda ağaç bulunan gölün çevresi çok temiz bir havaya sahiptir. Gölün kuzey doğusunda Beşparmak Dağları güneyinde ise Labada Dağı yer alır.
Bafa gölü Ege Denizine 17 km uzaklıktadır. Eskiden gölün bulunduğu yer bir körfezdi ve o zamanlar adı Vafi Deniziydi fakat büyük Menderes nehrinin taşıdığı topraklarla bu körfezin dolduğu ve böylece denizden ayrılarak Bafa Gölü’nün oluştuğu biliniyor. İlk zamanlar hafif tuzlu olan göl suyu zamanla tamamen tatlanmıştır.
Tarihi ve doğal güzellikleriyle bölge turist ve araştırmacıların ilgi odağıdır. Antik çağlarda köyün güney kısmında Miletos şehri vardı. M.S. 8. yüzyılda Miletos’un çok önemli ve büyük bir limana sahip olduğu ve bu limanında şimdiki Bafa Gölünde olduğu bilinmektedir. Bu antik kentin merkezinde bulunan Bafa Gölü çevresinde bir çok tarihi ve arkeolojik esere sahiptir. Gölün çevresi Miletos kentinin yıkıntıları ile doludur. Gölün içinde birkaç küçük ada vardır bunlardan bazıları sadece kayalıktan oluşuyor. Bazı adaların üzerinde de tarihi kalıntılara raslamak mümkün. En ünlüsü Menet Adasıdır. Bu ada bölün kuzey kıyısında bulunur ve bu adada eski bir Bizans köyünün ve bir Klisenin yıkıntıları bulunmaktadır. Diğer adalarda ise manastır, kale ve sur kalıntılarına raslanmakta. Eski limandan kalan mendirek ise artık gölün içinde yer alamktadır.
Ayrıca Bafa Gölü yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır ve Türkiye’nin önemli kuş cennetlerinden biridir. Bu sayede uluslararası önemli kuş alanları listesinde yer almaktadır. Gölün Balat Ovasına bakan batı kıyısı, ilkbaharda ve son baharda göçmen kuşların konakladıkları bir alandır. Biyolojik yapısı nedeniyle de aynı zamanda bilimsel araştırmalar için zengin bir merkezdir.Ayrıca gölde birçok balık çeşitliliği bulunmaktadır. Gölün çevresi ise zeytin ağaçları ve makilerle kaplıdır.