Hristiyanlarca “Panaya Kapulu” olarak bilinen Meryem Ana Evinin M.S. 4. yy da inşa edildiği düşünülmektedir. Hz. İsa çarmaha gerilmeden kısa bir süre önce annesi Meryem’i havarisi Jean’a teslim etmiştir ve Havari Jean İsa’nın göğe yükselişinden (Ascension) sonra Kudüs’de kalmanın Meryem için sakıncalı olacağını düşündüğü için Meryem’le birlikte Efes’e gelirler. Ayrıca Efes’te Hristiyanlık dinini yaymak gibi kutsal bir görevi üstlemiştir. St. Jean Hz. Meryem’i güvenliği için kent halkından sakladı ve Bülbül Dağları’ndaki bir eve gizledi. Hz. Meryem’in son günlerini bu evde geçirdiğine inanılmaktadır ve bu ev Vatikan tarafından Kutsal kabul edilmiştir.
19. yüzyılda Catherine Emmerich isimli daha önce hiç Efes’e gelmemiş bir alman rahibenin rüyasında gördüğü Meryem Ana Evini tasvirleri üzerine 1891 yılında Lazarist papazlar çevrede kazılar başlatmış ve temelleri 1. yy.da atıldığı tahmin edilen 4. yüzyıl yapısını buldular.
Son olarak 1951 yılında restore edilen Meryem Ana Evi Müslümanlarca da kutsal olarak görülür ve ziyaret edilir. Çünkü Kuran-ı Kerim Meryem Suresi ile Meryem Ana’yı kutsanacak bir şekilde betimlemiştir. Günümüzde Meryem Ana Evi Musevilik, Hristiyanlık ve İslam dinleri için kutsal sayılmakta ve bu üç dini dostluk yolunda buluşturan önemli bir merkezdir.